ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ที่มา : ลงนามถวายพระพรออนไลน์ 28 กรกฎาคม 2565 (royaloffice.th)