หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับการรับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถสมัครเรียน ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค. 2564

สภาวิชาชีพบัญชี-รับรองหลักสูตรบัญชี-วิทยา