ปฏิทินรายงานตัวและขั้นตอนการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

เรียนปรับพื้นฐาน 64

19 พฤษภาคม 2021, 8:00am – 23 พฤษภาคม 2021, 11:30pm ·

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิ้งก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tne-aato-qjg
หรือโทร: ‪(US) +1 601-516-5489‬ PIN: ‪757 880 023‬#

ปฏิทินรายงานตัวและเรียนปรับพื้นฐาน