โครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2566