โครงการบรรชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๖๖

ในเช้า วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยนครราชสีมา และสถาบันในเครือ
ได้ร่มกันจัด โครงการบรรชาอุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยจะใช้ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 รวมทั้งสิ้น 9 วัน

ซึ่งในวันแรก จะเป็นพิธีปลงผมนาค โดนมี ท่านผู้รับใบอนุญาติ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นประธานในพิธี