โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วันที่ 31 ตุลาคม 2566