วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

อาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมความเป็นครูและโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแพะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top