โครงการศูนย์วิจัยชุมชน

ฝ่ายวิจัยร่วมกับทีมช่างวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เตรียมแปลงสมุนไพร “โครงการศูนย์วิจัยชุมชน” กลุ่มสมุนไพรของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวใต้