วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

จัดโครงการ “สหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัด ตาก

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top