โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

จัดโครงการ “สหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัด ตาก