วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

โครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงขั้นต้น

20 มีนาคม 2567 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงขั้นต้น

ให้กับ อาจาย์ บุคลากร และ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติ

จากท่าน ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีอาวุโส เป็นประธานในพิธี และทีมวิทยากรการอบรม

จาก สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก ณ อาคารอำนวยการ

และ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video