วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2567
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อาคารอำนวย ห้อง อ201
โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

มีบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองในการทำงาน”
โดย ดร.บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท์
รองประธานกรรมการ บริษัท JWS Construction จำกัด เจ้าของและทนารความ สำนักงานบุญทอง ทนายความ
เรื่อง “ทักษะด้านเทคโนโลยีกับการทำงาน”
โดยอาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นฅ


แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top