วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในที่เสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในสถานที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ดังต่อไปนี้

1.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดย คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น


2.เทศบาลนครแม่สอด

โดยทีม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์​คณะนิติศาสตร์​ ​รัฐศาสตร์​ คณะสหเวชศาสตร์​ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี


3.เทศบาลตำบลหนองบัวใต้

โดยทีม องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ #พี่ๆองค์การเป็นคนน่ารัก #องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น #กองกิจการNorthernNTC #NTC #NorthernNTC #วันเด็กแห่งชาติ #โปเกม่อน #พิคาชู #ปิกาจู

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top