วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

แบบสอบถามภาวะมีงานทำของบัณฑิต

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
สามารถตอบได้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
ได้ที่ลิงก์นี้ คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top