วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

โครงการค่ายอาสาจากใจพี่สู่น้อง ออกพื้นที่รับการสบทบทุนบริจาคสนับสนุน

องค์การนักศึกษา และ ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ออกพื้นที่รับการสบทบทุนบริจาคสนับสนุน โครงการค่ายอาสา

จากใจพี่สู่น้อง วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดไนท์ตากวินเทจ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ มูลนิธิชนารัตน์

ขอเชิญร่วมแบ่งบันน้ำใจและส่งต่อความสุข ด้วยการบริจาคสิ่งของ

เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน อาหาร และทุนการศึกษา

ในโครงการ ค่ายอาสาประจำปีการศึกษา 2566″จากใจพี่สู่น้อง”

ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2566

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.แม่ระมาด จ.ตาก

– ศศช.บ้านพะนิกี่ , – ศศช.บ้านบือล่าพอ , – ศศช.บ้านห้วยมะพร้าว

– ศศช.บ้านห้วยอีก้าง , และ โรงเรียนบ้านสี่หลัง

สามารถบริจาคของสนับสนุน ได้ที่อยู่จัดส่ง

(โครงการค่ายอาสา จากใจพี่สู่น้อง)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888 ม.2 ต.หนองบัวใต้

อ.เมือง จ.ตาก 63000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

055-517488 ต่อ 3 กองกิจการนักศึกษา

เบอร์มือถือ/ไลน์ID

088-8873969 , 089-5282358 อ.หัสชัย ตั้งมั่งมี

————————————-

#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#เรียนรู้อย่างมีระบบเรียนจบอย่างมีคุณภาพ

#สมัครเรียนปริญญาตรี

#สมัครเรียนปริญญาโท

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ

#กองกิจการNorthernNTC

#สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#N2F Northern Fit Fun

#NorthernTAKUNITED

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top