ข่าวกิจกรรม, คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ฝึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามโครงการเรียนรู้กับครูประถมมืออาชีพ ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 65 อาจ […]