คณะพยาบาลศาสตร์, ประกาศจากวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2566 (รอบ6)