เรื่อง ประกาศเรื่องกำหนดการสอบและรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธ์สอบ NTC English Test เทอม 1/65

NTC-Test-01-NTC-ENGLISH-TEST-ปริญญาตรี-1.65

NTC-Test-02-NTC-ENGLISH-TEST-ปริญญาโท-1.65