ประกาศตารางสอบภาษาอังกฤษ NTC-SET

ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาฤดูร้อน
1-2 กรกฏาคม 2566
23-24 กันยายน 2566
25-26 พฤศจิกายน 2566
17-18 กุมภาพันธ์ 2567
17-18 พฤษภาคม 2567

ลิ้งระบบทดสอบ

link

ปริญญาตรี
link
ปริญญาโท
link
ข้อปฏิบัติ
link

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ https://northern.ac.th/ntcset-info-1