วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09. […]

Scroll to Top