วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, ฝ่ายวิชาการ

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนึกศึกษา ที่ผ่านการสอบแข่งขัน,คัดเลือกเข้าบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเท

คณะศึกษาศาสตร์, ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนื้อทอง บุญเกิด (น้องสตางค์) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 (3rd runner up) นการประกวด Miss Motor Show 2022

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความ

ข่าวกิจกรรม, คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ฝึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามโครงการเรียนรู้กับครูประถมมืออาชีพ ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 65 อาจ

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะศึกษาศาสตร์, เอกสารรับรองสถาบัน

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 4ปี)

บัญชีรายชื่อปริญญาบัตรและประกา

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะศึกษาศาสตร์, เอกสารรับรองสถาบัน

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)

ประกาศ>>บัญชีรายชื่อปริญ

Scroll to Top