วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะสหเวชศาสตร์

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะสหเวชศาสตร์, ดาวเหนือคลินิก

คณะสหเวชศาสตร์ ดาวเหนือคลินิก และนักศึกษาแพทย์แผนไทย ได้จัดบูทกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและการนวดไทย ร่วมกับ สสจ.ตาก ณ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อ.เมือง จ.ตาก

วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 09

กองกิจการนักศึกษา, คณะสหเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์และอาจารย์ กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คว้ารางวัลทั้ง 2 ท่าน ในการประกวดคลิป TIKTOK ในหัวข้อ “โจ๋โชว์ดี” พาครอบครัวฉีดวัคซีน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึก

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะสหเวชศาสตร์, เอกสารรับรองสถาบัน

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา (สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน)

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส

Scroll to Top