วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจากวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร พ

Scroll to Top