วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้, ฝ่ายวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุ […]

Scroll to Top