วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล แอร์เย็นฉ่ำ เต็มไปด้วยความเพรียบพร้อมที่จะเสริมความรู้ ในด้านต่าง ๆ

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top