วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะสหเวชศาสตร์ และทีมประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติกิจวิทยาลัย ร่วมจัดงานการแข่งขันวิ่งในรายการ “RUNแล่นล่น”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566
คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาการแพทย์แผนไทย และทีมประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติกิจวิทยาลัย ร่วมจัดงานการแข่งขันวิ่งในรายการ “RUNแล่นล่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุ คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ฯ และ ทันตกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top