สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดการแสดงในงานท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และสำนักศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

จัดการแสดงชุด “ระบำทอผ้าใยกัญชง” และ “ฟ้อนประทีปกระทงสาย”ในงานท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ ณ วัดเกาะตาเถียร ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก