วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา 2566-2567 จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2567 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประกอบด้วย

การแสดงพิธีเปิด “ฟ้อนมิ่งเมือง เถลิงศก สงกรานต์”

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบด้วย

– ฟ้อนที

– ฟ้อนวี

– ฟ้อนโคม

และการขับร้องบทเพลงโฟล์คซองล้านนา

อำนวยการแสดงโดย

ผศ. ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ควบคุมการแสดงโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

และ ฝึกซ้อมการแสดงโดย อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top