S__2637887
พิธีประสาทปริญญาบัตร
NTC65_B03
previous arrow
next arrow
NTCรับสมัคร65
NTC_mo1

NEWS & ACTIVITIES

บัญชี
การตลาด
การจัดการ
การจัดการอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาธารณสุขชุมชน-1
อาชีวอนามัย-1
แผนไทย
วท.บ.
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
1
3
6
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต1
2-1
previous arrow
next arrow

ABOUT NTC

Green and Clean University

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล

NTC Canteen

ภายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนทนาวิชาการ

รถรับส่งนักศึกษา

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

หอพักนักศึกษา

หอพักสำหรับนักศึกษา อาคารหอพักน่าอยู่ มี WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

NTC SHOW CASE

NTC CHANNEL