วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะสหเวชศาสตร์

สาขาการแพทย์แผนไทย 3 สถาบัน รวมตัวหารือการทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาและผลิตบุคลากรการแพทย์ไทย สู่ระดับสากล ณ ประเทศมาเลเซีย

ดร.ชนากานต์ ยืนยง นำทีมผู้บริหาร อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทย 3 สถาบันในเครือ รวมตัว หาหรือการทำบันทึกข้อตกลงและศึกษาดูงานบริษัท Thai OdysseyและQI Odyssey ประเทศมาเลเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนภัทรวิทยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 – วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนภัทรวิทยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ โดยมี เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา,นางสาวณัฐนันท์ สวยงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนภัทรวิทยา ดร. วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีอาวุโสวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และดร. หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองสถาบัน และคาดว่าจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นอร์ทเทิร์น ส่งMedical , Runner TEAM ร่วมงาน TAK MARATHON 2024

นักศึกษาและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมงานมาราธอน TAK 42, ทีม Medical Team , NORTHERN RUNNER TEAM

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ประกาศยื่นขอสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ประกาศยื่นขอสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)
📆ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, บัณฑิตศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา 2567 จะจัดขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30น. ถึงเวลา 16.30น.

ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการวิชาการ

ประกาศวันตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/66 ทุกชั้นปี

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ 2566 (ทุกชั้นปี)ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองกิจการนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ลิงค์ รายงานตัว https://forms.gle/TXZR3fL5LDEqHm6m6 (หมายเหตุ**เปิดระบบการรายงานตัว ในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567)

Scroll to Top