ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก
เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 055-517488 โทรสาร. 055-517487