วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ ปปส.ภาค6 นำคณะกรรมการ องค์การนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

– พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการ ปปส.ภาค6

– บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน” โดย ผอ.ปปส.ภาค6

– แบ่งกลุ่ม หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ”

– บรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน”

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “เสริมพลังทีม สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด” โดย วิทยากรสมาคมอาสาสมัครสร้างสุข

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top