วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์ท ตาก และ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ.ห้องหลวงพิชัยอาสา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยเป็นการลงนามเพื่อเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก โดยมีอาจารย์ภารณี เทพส่องแสง ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top