ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

การบรรยายเรื่อง การปรับตัวธุรกิจหลัง COVID-19 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคุณสมบัติ ทักษะที่สำคัญของพนักงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การบรรยายเรื่อง การปรับตัวธุรก […]