รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร

ค้นหารายชื่อได้ที่นี่ (ป.ตรี)

เบื้องต้นสามารถยืนยันตน เพื่อเข้ารวมพิธีได้ที่อาจารย์ประจำคณะ

[table id=2/]