โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

โดย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (ปปส.) ณ หอฝิ่น วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ และศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566

จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค6)

ร่วมกับ คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้แกนนำเยาวชน ที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ และสาระสำคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันเยาวชนไม่เข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติด และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้อย่างถูกต้อง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

#ค่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ

#พี่ๆองค์การเป็นคนน่ารัก

#องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#กองกิจการNorthernNTC

#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น#NorthernNTC#NTC