วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IQA

สำนักวิชาการโดยฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง อ.201 โดยสามารถสแกนQR CODE เพื่อลงทะเบียน

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top