วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น.
สำนักวิชาการ โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
โดยมี รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top